Ponúkame Vám vyškolenie Vašich zamestnancov pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805. Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie kurzy obsluhy motorových vozíkov. Školenia prebiehajú v našich priestoroch, alebo v priestoroch objednávateľa (teória aj prax). Na konci kurzu sú uchádzači preskúšaní formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.

Požiadavky pre vyškolenie:

  • žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov
  • musí byť zdravotne spôsobilý pre vedenie motorového vozíka (potvrdenie od lekára)
  • musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov
  • fotografie účastníka 1 ks v rozmeroch 30x35mm
  • prefotený občiansky preukaz
  • prefotený vodičský preukaz (ak je držiteľom)

Rozdelenie motorových vozíkov:

Triedy :

  • I. Elektrické vozíky
  • II. Vozíky so spaľovacím motorom

Druhy:Vzor preukazu:

Ako jedny z mála ti ponúkame jedinečnú možnosť si zajazdiť na vysokozdvižnom vozíku „retrák“, ktorý je využívaný vo veľkých skladoch. Tak neváhaj a príď k nám.